преглед

на търг

2000-5772

Търг 2000-5772 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2303

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 205, Средна: 11, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 11, ОЗМ: 20

Общо: 250м³

Начална цена: 41335.00 лв.

Стъпка: 413 лв.

Гаранция: 2066 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022