преглед

на търг

2950-2416

Търг 2950-2416 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1709-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 212, Средна: 5, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 32

Общо: 249м³

Начална цена: 22724.53 лв.

Стъпка: 454 лв.

Гаранция: 1136 лв.

Първа дата: 16.05.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване