преглед

на търг

2000-5771

Търг 2000-5771 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2302

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, здгл, бк

Дървесина (м³): Едра: 70, Средна: 149, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 191, ОЗМ: 0

Общо: 422м³

Начална цена: 48845.00 лв.

Стъпка: 488 лв.

Гаранция: 2442 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 13:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022