преглед

на търг

2000-5770

Търг 2000-5770 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2301

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, цр

Дървесина (м³): Едра: 39, Средна: 39, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 106, ОЗМ: 4

Общо: 191м³

Начална цена: 24440.00 лв.

Стъпка: 244 лв.

Гаранция: 1222.00 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Протокол от проведен търг

16.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.12.2022

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

19.01.2023