преглед

на търг

2000-5769

Търг 2000-5769 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2316мт

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 162, Средна: 6, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 18

Общо: 203м³

Начална цена: 35175.00 лв.

Стъпка: 352 лв.

Гаранция: 1758 лв.

Първа дата: 13.12.2022, 16:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022