преглед

на търг

2000-5768

Търг 2000-5768 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2315мт

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, бм

Дървесина (м³): Едра: 228, Средна: 5, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 8, ОЗМ: 15

Общо: 257м³

Начална цена: 44700.00 лв.

Стъпка: 447 лв.

Гаранция: 2235.00 лв.

Първа дата: 13.12.2022, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Протокол от проведен търг

14.12.2022

Договор

19.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2022