преглед

на търг

2000-5767

Търг 2000-5767 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2314мт

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 321, Средна: 11, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 48, ОЗМ: 81

Общо: 463м³

Начална цена: 73285.00 лв.

Стъпка: 733 лв.

Гаранция: 3664 лв.

Първа дата: 13.12.2022, 15:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022