преглед

на търг

2000-5766

Търг 2000-5766 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2313мт

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 260, Средна: 6, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 44, ОЗМ: 170

Общо: 480м³

Начална цена: 75245.00 лв.

Стъпка: 752 лв.

Гаранция: 3762.00 лв.

Първа дата: 13.12.2022, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Протокол от проведен търг

14.12.2022

Договор

19.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2022