преглед

на търг

2000-5765

Търг 2000-5765 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2312мт

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 251, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 58, ОЗМ: 147

Общо: 460м³

Начална цена: 72385.00 лв.

Стъпка: 724 лв.

Гаранция: 3619 лв.

Първа дата: 13.12.2022, 13:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022