преглед

на търг

2000-5764

Търг 2000-5764 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2311мт

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 629, Средна: 17, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 74, ОЗМ: 146

Общо: 868м³

Начална цена: 144615.00 лв.

Стъпка: 1446 лв.

Гаранция: 7230 лв.

Първа дата: 13.12.2022, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022