преглед

на търг

2000-5763

Търг 2000-5763 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2310мт

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 295, Средна: 5, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 49, ОЗМ: 104

Общо: 455м³

Начална цена: 74125.00 лв.

Стъпка: 741 лв.

Гаранция: 3706 лв.

Първа дата: 13.12.2022, 12:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022