преглед

на търг

2000-5762

Търг 2000-5762 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2309мт

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: см, ела, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 355, Средна: 7, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 68, ОЗМ: 204

Общо: 636м³

Начална цена: 99710.00 лв.

Стъпка: 997 лв.

Гаранция: 4985 лв.

Първа дата: 13.12.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022