преглед

на търг

2000-5761

Търг 2000-5761 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2308мт

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 221, Средна: 8, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 56, ОЗМ: 102

Общо: 388м³

Начална цена: 60060.00 лв.

Стъпка: 601 лв.

Гаранция: 3003 лв.

Първа дата: 13.12.2022, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022