преглед

на търг

2000-5760

Търг 2000-5760 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2307мт

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 204, Средна: 10, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 18, ОЗМ: 29

Общо: 262м³

Начална цена: 43630.00 лв.

Стъпка: 436 лв.

Гаранция: 2181 лв.

Първа дата: 13.12.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022