преглед

на търг

2950-2414

Търг 2950-2414 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1706-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 439, Средна: 20, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 42

Общо: 501м³

Начална цена: 47919.79 лв.

Стъпка: 958 лв.

Гаранция: 2396 лв.

Първа дата: 16.05.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване