преглед

на търг

2950-2413

Търг 2950-2413 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1700-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 115, Средна: 46, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 10

Общо: 171м³

Начална цена: 14464.76 лв.

Стъпка: 289 лв.

Гаранция: 723 лв.

Първа дата: 16.05.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване