преглед

на търг

2595-5759

Търг 2595-5759 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2319

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, бл, дб

Дървесина (м³): Едра: 618, Средна: 510, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 502, ОЗМ: 6

Общо: 1656м³

Начална цена: 156543.00 лв.

Стъпка: 1565 лв.

Гаранция: 7827 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 12:40

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022