преглед

на търг

2595-5758

Търг 2595-5758 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2318

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, чб, дгл, бк, бл, цр, гбр, ак

Дървесина (м³): Едра: 369, Средна: 383, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 427, ОЗМ: 14

Общо: 1211м³

Начална цена: 121626.00 лв.

Стъпка: 1216 лв.

Гаранция: 6081 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022