преглед

на търг

2595-5741

Търг 2595-5741 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2317

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 159, Средна: 224, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 227, ОЗМ: 2

Общо: 620м³

Начална цена: 62181.00 лв.

Стъпка: 622 лв.

Гаранция: 3109 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022