преглед

на търг

2595-5740

Търг 2595-5740 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2315

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бл, цр, гбр, ак

Дървесина (м³): Едра: 150, Средна: 400, Дребна: 29

Дърва (м³): За огрев: 208, ОЗМ: 4

Общо: 791м³

Начална цена: 69214.00 лв.

Стъпка: 692 лв.

Гаранция: 3461 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 09:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022