преглед

на търг

2595-5753

Търг 2595-5753 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2314

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 128, Средна: 522, Дребна: 37

Дърва (м³): За огрев: 400, ОЗМ: 1

Общо: 1088м³

Начална цена: 93933.00 лв.

Стъпка: 939 лв.

Гаранция: 4697 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 16:25

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022