преглед

на търг

2595-5752

Търг 2595-5752 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2313

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бл, цр, дб

Дървесина (м³): Едра: 127, Средна: 374, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 492, ОЗМ: 3

Общо: 1012м³

Начална цена: 95162.00 лв.

Стъпка: 952 лв.

Гаранция: 4758.00 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 15:40

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Протокол от проведен търг

13.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2022