преглед

на търг

2595-5750

Търг 2595-5750 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2310

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, цр, дб

Дървесина (м³): Едра: 300, Средна: 278, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 293, ОЗМ: 3

Общо: 878м³

Начална цена: 83189.00 лв.

Стъпка: 832 лв.

Гаранция: 4159 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022