преглед

на търг

2595-5739

Търг 2595-5739 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2308МТ

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, цр, ак, дб

Дървесина (м³): Едра: 269, Средна: 442, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 462, ОЗМ: 4

Общо: 1198м³

Начална цена: 110716.00 лв.

Стъпка: 1107 лв.

Гаранция: 5536 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 11:55

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022