преглед

на търг

2595-5738

Търг 2595-5738 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2307

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, дгл, ак, дб

Дървесина (м³): Едра: 127, Средна: 215, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 123, ОЗМ: 0

Общо: 479м³

Начална цена: 42971.00 лв.

Стъпка: 430 лв.

Гаранция: 2149 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 11:10

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022