преглед

на търг

2950-2412

Търг 2950-2412 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1624-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 22, Средна: 9, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 31м³

Начална цена: 2831.07 лв.

Стъпка: 57 лв.

Гаранция: 142 лв.

Първа дата: 17.05.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване