преглед

на търг

2595-5737

Търг 2595-5737 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2306МТ

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, дб

Дървесина (м³): Едра: 698, Средна: 203, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 296, ОЗМ: 7

Общо: 1208м³

Начална цена: 121666.00 лв.

Стъпка: 1217 лв.

Гаранция: 6083 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 10:25

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022