преглед

на търг

2595-5736

Търг 2595-5736 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2305МТ

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бл

Дървесина (м³): Едра: 572, Средна: 280, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 148, ОЗМ: 1

Общо: 1006м³

Начална цена: 100908.00 лв.

Стъпка: 1009 лв.

Гаранция: 5045.00 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 09:40

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Протокол от проведен търг

13.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2022