преглед

на търг

2950-2411

Търг 2950-2411 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1616-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 46, Средна: 20, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 8

Общо: 74м³

Начална цена: 6294.40 лв.

Стъпка: 126 лв.

Гаранция: 315 лв.

Първа дата: 17.05.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване