преглед

на търг

2595-5735

Търг 2595-5735 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2304

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 226, Средна: 388, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 452, ОЗМ: 4

Общо: 1089м³

Начална цена: 103090.00 лв.

Стъпка: 1031 лв.

Гаранция: 5155.00 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 16:25

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Протокол от проведен търг

13.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2022