преглед

на търг

2595-5734

Търг 2595-5734 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2303

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, дгл, бк, дб

Дървесина (м³): Едра: 367, Средна: 168, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 142, ОЗМ: 2

Общо: 690м³

Начална цена: 94639.00 лв.

Стъпка: 946 лв.

Гаранция: 4732 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 15:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022