преглед

на търг

2595-5733

Търг 2595-5733 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2302

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: трп

Дървесина (м³): Едра: 114, Средна: 7, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 22, ОЗМ: 2

Общо: 145м³

Начална цена: 15552.00 лв.

Стъпка: 156 лв.

Гаранция: 778 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 14:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022