преглед

на търг

2595-5732

Търг 2595-5732 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2301

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, ак

Дървесина (м³): Едра: 201, Средна: 504, Дребна: 27

Дърва (м³): За огрев: 156, ОЗМ: 2

Общо: 890м³

Начална цена: 75526.00 лв.

Стъпка: 755 лв.

Гаранция: 3776 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 14:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022