преглед

на търг

4470-5731

Търг 4470-5731 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2316

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, дб

Дървесина (м³): Едра: 162, Средна: 43, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 229, ОЗМ: 279

Общо: 713м³

Начална цена: 94460.00 лв.

Стъпка: 945 лв.

Гаранция: 4723 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022