преглед

на търг

4470-5730

Търг 4470-5730 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2315

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 7, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 49, ОЗМ: 58

Общо: 129м³

Начална цена: 15946.00 лв.

Стъпка: 159 лв.

Гаранция: 797 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 10:25

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022