преглед

на търг

4470-5728

Търг 4470-5728 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2313-1

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 149, ОЗМ: 91

Общо: 246м³

Начална цена: 32959.00 лв.

Стъпка: 330 лв.

Гаранция: 1648 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 16:25

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022