преглед

на търг

4470-5727

Търг 4470-5727 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2312-1

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 188, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 70, ОЗМ: 74

Общо: 334м³

Начална цена: 51576.00 лв.

Стъпка: 516 лв.

Гаранция: 2579 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 15:40

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022