преглед

на търг

4470-5725

Търг 4470-5725 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2310

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 22, Средна: 6, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 253, ОЗМ: 15

Общо: 296м³

Начална цена: 38449.00 лв.

Стъпка: 384 лв.

Гаранция: 1922.00 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 14:10

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Протокол от проведен търг

07.12.2022

Договор

14.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.12.2022