преглед

на търг

4470-5723

Търг 4470-5723 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2308

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, гбр, трп, ак, дб

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 10, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 134, ОЗМ: 20

Общо: 169м³

Начална цена: 21154.00 лв.

Стъпка: 212 лв.

Гаранция: 1058 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 12:40

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022