преглед

на търг

4470-5722

Търг 4470-5722 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2307

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 705, Средна: 11, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 289, ОЗМ: 477

Общо: 1482м³

Начална цена: 216351.00 лв.

Стъпка: 2164 лв.

Гаранция: 10818 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022