преглед

на търг

4470-5721

Търг 4470-5721 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2306

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здгл, цр, гбр, брз, дб

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 65, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 57, ОЗМ: 15

Общо: 152м³

Начална цена: 17619.00 лв.

Стъпка: 176 лв.

Гаранция: 881.00 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 11:10

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Протокол от проведен търг

07.12.2022

Договор

14.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.12.2022