преглед

на търг

4470-5720

Търг 4470-5720 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2305

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 278, Средна: 26, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 273, ОЗМ: 408

Общо: 985м³

Начална цена: 132943.00 лв.

Стъпка: 1329 лв.

Гаранция: 6647.00 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 10:25

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Протокол от проведен търг

07.12.2022

Договор

14.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.12.2022