преглед

на търг

4470-5718

Търг 4470-5718 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2303мф

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 183, Средна: 55, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 17, ОЗМ: 71

Общо: 327м³

Начална цена: 48047.00 лв.

Стъпка: 480 лв.

Гаранция: 2402 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022