преглед

на търг

4470-5716

Търг 4470-5716 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2301мф

Дата на публикуване: 20.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 52, Средна: 86, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 29, ОЗМ: 118

Общо: 286м³

Начална цена: 35547.00 лв.

Стъпка: 355 лв.

Гаранция: 1777.00 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 11:55

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2022

Документация за провеждане на търг

20.11.2022

Проекто-договор

20.11.2022

Протокол от проведен търг

08.12.2022

Договор

14.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2022