преглед

на търг

2050-2405

Търг 2050-2405 - ДГС ИХТИМАН

Обект No. 1702

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бл

Дървесина (м³): Едра: 72, Средна: 67, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 704, ОЗМ: 16

Общо: 859м³

Начална цена: 52088.00 лв.

Стъпка: 1042 лв.

Гаранция: 2604 лв.

Първа дата: 04.05.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи: