Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2050-2404

Търг 2050-2404 - ДГС ИХТИМАН

Обект No. 1701

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, здб, бл, гбр, трп, айл, дб

Дървесина (м³): Едра: 49, Средна: 77, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 3689, ОЗМ: 0

Общо: 3827м³

Начална цена: 257297.00 лв.

Стъпка: 2573 лв.

Гаранция: 12865 лв.

Първа дата: 04.05.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи: