преглед

на търг

2050-2404

Търг 2050-2404 - ДГС ИХТИМАН

Обект No. 1701

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, здб, бл, гбр, трп, айл, дб

Дървесина (м³): Едра: 49, Средна: 77, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 3689, ОЗМ: 0

Общо: 3827м³

Начална цена: 257297.00 лв.

Стъпка: 2573 лв.

Гаранция: 12865 лв.

Първа дата: 04.05.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи: