преглед

на търг

2760-5698

Търг 2760-5698 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2315-1

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 361, Средна: 8, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 23

Общо: 393м³

Начална цена: 64325.00 лв.

Стъпка: 643 лв.

Гаранция: 3216 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022