преглед

на търг

2760-5697

Търг 2760-5697 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2314-1

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 79, Средна: 78, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 53

Общо: 215м³

Начална цена: 27580.00 лв.

Стъпка: 276 лв.

Гаранция: 1379 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 12:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022