преглед

на търг

2760-5696

Търг 2760-5696 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2312-1

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 141, Средна: 67, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 24

Общо: 237м³

Начална цена: 33530.00 лв.

Стъпка: 335 лв.

Гаранция: 1677.00 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Протокол от проведен търг

13.12.2022

Договор

14.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2022