преглед

на търг

2760-5695

Търг 2760-5695 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2311-1

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 389, Средна: 127, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 14

Общо: 540м³

Начална цена: 89850.00 лв.

Стъпка: 899 лв.

Гаранция: 4493.00 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Протокол от проведен търг

13.12.2022

Договор

14.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2022